Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a https://idea-decor.com honlapon elérhető IdeaDecor honlapon/webshopon létrejövő adásvételi szerződések és kapcsolódó jogviszonyok feltételeit.
Egyedi, illetve egyéb megrendelésekre eltérő feltételek csak akkor vonatkoznak, ha ezek legkésőbb a megrendelés leadásáig, előzetesen írásban egyeztetésre kerültek.

I. Felek

Eladó
Szabó Zsolt egyéni vállalkozó
Székhely: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 33. II. emelet 7. ajtó
Cégjegyzékszám/Bírósági nyilvántartási szám: 51835752
Adószám: 79121402-2-24
Telefon: +36304986413
Email: info@idea-decor.com

Vásárló
A jelen ÁSZF alkalmazásában Vásárló az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, aki korlátozás nélkül tehet jognyilatkozatot a jelen ÁSZF-fel érintett jogügyletek tekintetében és aki Megrendelést küld az Eladó irányába ajándéktárgyak, dekorációs és egyéb termékek, vagy további, az Eladó által nyújtott szolgáltatás tekintetében.

II. Fogalmak

Termék
A Vásárló által a Megrendelésben megjelölt, az Eladó által nyújtandó szolgáltatások eredményeképpen leszállítandó termék(ek).

Megrendelés
A Vásárló jelen ÁSZF IV. pontjai szerinti, ajánlati kötöttséget eredményező kifejezett és egyértelmű jognyilatkozata a kiválasztott termékek és esetleges szolgáltatások eredményeképpen leszállítandó termék(ek) megvásárlására vonatkozóan.

Szerződés
A Vásárló és az Eladó között létrejött, a Termék adásvételére vonatkozó szerződés.

Futár
Az Eladó megbízásából eljáró futárszolgálat(ok) képviselője, alkalmazottja, illetve megbízottja.

Csomagautomatába történő kézbesítés
A Termék – Vásárló által kiválasztott – FOXPOST csomagautomatába történő kiszállítása, melyhez a Vásárló az automata-üzemeltető által biztosított egyedi kóddal fér hozzá.

Üzletben történő átvétel
A webshopon, illetve visszaigazoló emailben megadott, az eladó telephelyén (IdeaDecor Iroda és Bemutatóterem) történő személyes átvétel.

Webshop
A www.idea-decor.com honlapon elérhető IdeaDecor webshop.

Online bankkártyás fizetés
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Saját fiók
A Vásárló az IdeaDecor webshopba regisztrálhat (de nem köteles), mely során a létrehozott felhasználói fiókban a Vásárló által megadott, alábbi személyes adatait, illetve korábbi Megrendeléseit tárolja:
– vezetéknév és keresztnév/egyéb jogalany neve
– e-mail cím
– jelszó
– számlázási cím adatok: ország, irányítószám, helység, utca, házszám
– telefonszám.

Jótállás
A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

III. Regisztráció, illetve adatok kezelése

1. Vásárló nem köteles a Webshopon Saját fiókot létrehozni (jogosult a létrehozott Saját fiókot bármikor megszüntetni).

2. A Vásárló azonban köteles a valóságnak megfelelő adatokat közölni az Eladóval, a téves, hamis vagy hiányosan megadott adatok közléséből eredő károkért Eladó nem felel. Amennyiben a Vásárló által közölt adatok valódisága tekintetében kétség merül fel vagy a hiányosan megadott adatokkal kapcsolatban az Eladó jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni és e célból Vásárlót megkeresni, illetve az adatok valótlanságának bebizonyulása esetén jogosult a Megrendelést függőben tartani az adatok valódiságának igazolásáig, illetve helyesbítéséig.

3. Ha a Vásárló (például megrendelés leadásával) hozzájárulását adja, hogy az IdeaDecor csapata, illetve a Webshop a megjelölt e-mail címre rendszerüzeneteket küldjön, például a Megrendelés státuszának megváltozásáról vagy megrendelésének értékelésével kapcsolatban.

4. Vásárló regisztráció esetén köteles a Saját fiók létrehozásához megadott felhasználónevét és jelszavát biztonságosan és titokban kezelni. Ezen kötelezettség elmulasztásából és a felhasználói adatok illetéktelen harmadik személy birtokába kerüléséből adódó károkért az Eladó nem felel.

5. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Megrendelés során megadott adatai naprakészek és pontosak legyenek, továbbá, hogy azok változása esetén az adatokat megfelelően módosítsa a Megrendelés véglegesítése előtt, illetve, hogy a megadott e-mail cím és telefonszám működőképesek legyenek. Ezek elmulasztásából eredő károkért az Eladó nem felel.

IV. A szerződés létrejötte

1. Az Eladó és a Vásárló által az alábbiak szerint megkötendő szerződés elektronikus, azaz nem minősül írásbeli szerződésnek, ugyanakkor az Eladó azt iktatja és a későbbiekben így hozzáférhető.

2. Az Eladó és a Vásárló között a szerződés magyar nyelven jöhet létre.

3. A Webshopon a Termékek (esetleges szolgáltatások) árai magyar forintban (HUF) vannak feltüntetve és tartalmazzák az ÁFA-t. Az árakat az Eladó jogosult megváltoztatni, mely honlapon való közzététellel válik hatályossá és a hatályba lépés előtt a Vásárló által már elküldött Megrendeléseket nem érinti. Az eladó elektronikus úton is küldhet árajánlatot a Vevő részére kérés esetén, ilyenkor az árajánlat elektronikus úton, írásban fogadja el az árajánlat tartalmát és véglegesíti a Megrendelést. A járulékos költségeket (pl. szállítási díj) az Eladó külön tünteti fel az oldalon vagy elektronikus úton küldött árajánlat formájában, illetve a Megrendelés elküldése előtti felületen.
Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a Vásárló által is felismerhetően nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

4. A Termék kiválasztása és a Megrendelés elküldése

A Termék kiválasztása és a Megrendelés elküldése a Webshopon, vagy akár elektronikus úton küldött ajánlat írásban rögzített elfogadásával történhet.
A Vásárló köteles kiválasztani a kívánt termék/szolgáltatás típusát, majd köteles a Termék kívánt formában történő értékesítéséhez szükséges adatokat biztosítani az Eladó részére.
A Vásárló felelőssége, hogy a termékek értékesítéséhez, a megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtásához az általában szükséges megfelelő minőségben küldje meg az adatokat az Eladó rendelkezésére. Az Eladó nem vállal felelősséget a Vásárló által megadott, feltöltött, nyilvánvalóan rossz minőségű adatok megjelenítésért.
Amennyiben a Vásárló az előnézeti funkció során nem ellenőrzi az általa összeállított termékeket, az ebből adódó hibás teljesítés felelősségét a Vásárló köteles viselni.
A termékek (például fali dekoráció, ajándék) megrendelése egyrészt a Webshopon elérhető kínálatból történő kiválasztással vagy előzetesen, elektronikus úton történő árajánlat írásbeli elfogadásával (a valóságnak megfelelő információk és adatok biztosításával történhet). Az Eladó nem vállal felelősséget a Vásárló által biztosított adatok helyességéért, minőségéért.
A Vásárló a kívánt termékek/szolgáltatások megrendelése során, a fentieken túl, felelőssége ellenőrizni a kosár/árajánlat tartalmát. A Vásárló a bevásárlókosár jel melletti, termékek darabszámára történő kattintással bármikor megtekintheti a kiválasztott Termékeket, azokat szükség szerint módosíthatja vagy törölheti.
Webshopon történő megrendelés során a gyűjtőkosárba helyezés nem eredményez a Vevő oldalán ajánlati kötöttséget. A Vásárló részére megküldött árajánlat a vásárló írásban foglalt megrendeléséig módosítható az Eladó részéről.

A Termékek kiválasztását követően a Vásárló köteles a Megrendeléshez szükséges, az adatokkal kitöltött adatlapot/ajánlatot ellenőrizni és szükség esetén módosítani, valamint köteles a szállítási és fizetési módot kiválasztani/megadni, illetve a kitöltött adatok helyességét ellenőrizni.
Amennyiben a Vásárló téves adat bevitelét észleli, úgy elküldés előtt az adatokat bármikor módosíthatja.
Ezt követően a Vásárló a Webshopban a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával, illetve az árajánlat írásos elfogadásával Megrendelést küld az Eladónak, mely a Vásárlóra nézve ajánlati kötöttséget eredményez az ÁSZF IV. pontjai szerinti időtartamra vonatkozóan.

A Vásárló a Megrendelés elküldésével elismeri, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, elfogadta és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Vásárló a Megrendelés elküldésével kötelezettséget vállal az általa kiválasztott fizetési mód szerinti fizetés teljesítésére.
A Vásárló jogosult a Megrendelést a visszaigazolás (Szerződés létrejötte) időpontjáig visszavonni, mely esetben a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

5. A Megrendelés visszaigazolása

Az Eladó a Megrendelést haladéktalanul, de legkésőbb annak Vásárló általi elküldésétől számított 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló felé e-mailben, feltüntetve a rendelés leglényegesebb adatait. Az Eladó által megküldött e-mail egyben a Megrendelés megérkezését is igazolja, illetve a visszaigazolással érintett Termékek vonatkozásában létrehozza a Szerződést az Eladó és a Vásárló között. A jelen pont szerinti e-mailben Eladó megküldi a Vásárlónak a jelen ÁSZF linkjét/dokumentumát.
Amennyiben a Vásárló a Megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem kap az Eladótól visszaigazoló e-mailt, úgy Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és jogosulttá válik a már teljesített fizetések visszaigénylésére egészen a visszaigazoló email megküldéséig.
A Megrendelés visszaigazolását a Vásárló köteles ellenőrizni és amennyiben a visszaigazolásban eltérést észlel a Megrendeléshez képest, köteles azt 1 munkanapon belül jelezni az Eladó irányába.

6. Pénzvisszatérítés a Vásárló ajánlati kötöttségének megszűnése esetén

Amennyiben a Vásárló ajánlati kötöttsége az előző pontokban megjelölt módon megszűnik és a Vásárló már az ajánlati kötöttség megszűnésének időpontja előtt eleget tett fizetési kötelezettségének bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással, az Eladó a kifizetett összeget banki átutalással, a Vásárló által használt bankkártyához tartozó bankszámlaszámra, illetve a fizetéskor használt bankszámlaszámra fizeti vissza.
Ajánlati kötöttségének megszűnését követően a Vásárló köteles haladéktalanul írásban megkeresni az Eladót a visszafizetés igénylése érdekében és valós adatokat, hitelt érdemlően közölni.
Az Eladó a visszafizetési kötelezettségének a Vásárló ajánlati kötöttségének megszűnését követő 15 napon belül tesz eleget, amennyiben rendelkezésére áll valamennyi, a visszafizetéshez szükséges adat.
Az Eladó jogosult a Vásárlót a fizetésének hitelt érdemlő módon történő igazolására kérni, amennyiben kétség merül fel annak megtörténtét illetően. Ez esetben a 15 napos visszafizetési határidő a fizetés hitelt érdemlő módon történő igazolásától kezdődően kötelezi az Eladót.
Az egyes termékekről megjelenített fényképek csak illusztrációk, illetve a termékelírások csak tájékoztató jellegűek.

V. A szerződés teljesítése

1. Fizetési feltételek
Online bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 
A Vásárló köteles az online fizetésre megjelenő weboldalon haladéktalanul teljesíteni a Megrendelés végösszegének (termék bruttó vételára, szállítási költség) fizetését a szükséges adatok megadása által.
A kártyás fizetésre Visa, MasterCard vagy American Express bankkártyával van lehetőség. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján.
Az online fizetésre megjelenő weboldal technikai hibáiból, illetve a fizetésre megjelölt bankkártya fedezethiányos mivoltából, valamint a Vásárló általi téves vagy hiányos adatbevitelből eredő károkért az Eladó nem felelős.

Utánvétel: Vásárló köteles a Megrendelés végösszegét (termék bruttó vételára, szállítási költség, utánvételi díj) a Termék átvételi módjától függően az alábbiak szerint megfizetni. A Termék tulajdonjogát az Eladó a teljes vételár (beleértve a járulékos költségek) megfizetéséig fenntartja, az a Megrendelés végösszegének kifizetésével száll át a Vásárlóra a kézbesítés helyszínén.

Személyes átvétel esetén: a Vásárló köteles az átvételre megjelölt helyszínen – a biztosított fizetési módok szerint – a Termék átvételével egyidejűleg fizetni (amennyiben azt előzetesen még nem tette meg online bankkártyás fizetés vagy igazolt banki átutalás útján).

Házhozszállítás esetén: Vásárló köteles a Termék Futár általi átadásával egyidejűleg a Futárnak fizetni készpénzben (amennyiben azt előzetesen még nem tette meg online bankkártyás fizetés vagy igazolt banki átutalás útján).

Az Eladó nem felel a Vásárló által kiválasztott elektronikus fizetési mód miatt a Vásárlónál jelentkező – különösen, de nem kizárólag a Vásárló számlavezető vagy kártyakibocsátó bankja által kiszabott – többletköltségekért, azokat Vásárló köteles viselni a Megrendelés végösszegén felül.

2. A Termék kiszállítása
Az Eladó kiszállítást kizárólag Magyarország területén belül teljesít (azonban egyedi esetekben ettől eltérhet előzetes egyeztetés és megállapodás során).
Az Eladó a Terméket a Megrendelés visszaigazolásától (ÁSZF. IV pontjai) számított 3-15 munkanapon belül (vagy egyedi, nagy mennyiségű megrendelések esetén előzetesen, írásban egyeztetett időpontig) bocsátja a Vásárló rendelkezésére a Vásárló által kiválasztott alábbi módok egyikén:

Házhozszállítás: az Eladó a Terméket a Futár igénybevételével juttatja el a Vásárló részére a Megrendelésben megjelölt szállítási címre, munkanapokon 8-17 óra között.
Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó a Vásárló adatait (név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím), illetve a Termék kiszállításához szükséges, a csomagra vonatkozó további adatokat (pl. megjegyzés a kézbesítéshez, utánvét esetében fizetendő összeg) a kézbesítés érdekében a Futár részére átadja.
A Vásárló köteles biztosítani, hogy a Futár a szállítási címként megjelölt helyet kellő biztonsággal megközelíthesse, és hogy a szállítási címként megjelölt helyen Vásárló vagy meghatalmazottja a Termék átvétele érdekében elérhető legyen.
Az első sikertelen kézbesítési kísérletet követően a Futár értesítést hagy a csomag további átvételi lehetőségeiről (például ismételten megkísérli a Termék kiszállítását). Ez esetben a II. pontban meghatározott szállítási határidő automatikusan meghosszabbodik az ismételt kézbesítési kísérletre nyitva álló határidővel.
Amennyiben a Termék kézbesítésére a Vásárlónak felróható okból nem kerül sor a fenti pontokban meghatározott határidőn belül és Futár a Terméket az Eladónak visszaszállítja, úgy Vásárló köteles az Eladó ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségeit az Eladó írásbeli felhívására, haladéktalanul megfizetni.
A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék kézbesítésekor a Futár az átvevő személyt személyazonosságának, illetve meghatalmazotti minőségének igazolására szólíthatja fel. Amennyiben az átvevő személy a felhívásnak nem tesz eleget, a Futár jogosult a Termék átadását megtagadni és a Terméket az Eladó részére, de a Vásárló költségére visszaszállítani. Az ismételt kikézbesítéssel felmerülő költségeket ilyenkor a Vásárló köteles viselni.

Személyes átvétel: a Vásárló a Terméket a Vevő által megadott telephelyén veheti át.
Az átvétel lehetőségéről a Vásárló – az Eladó (vagy annak webshopja) által küldött – e-mail üzenet útján kerül értesítésre.
A Vásárló a Terméket a kézbesítésről szóló értesítéstől számított 1 hónapig veheti át a nyitvatartási idején belül, melyről a Vásárló köteles előzetesen tájékozódni.
Amennyiben a Vásárló a fenti határidőn belül a Terméket nem veszi át, úgy a Vásárló köteles az Eladó ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségeit az Eladó írásbeli felhívására, haladéktalanul megfizetni.
A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék kézbesítésekor a személyes átvételi ponton a munkatárs az átvevő személyt személyazonosságának, illetve meghatalmazotti minőségének igazolására szólíthatja fel. Amennyiben az átvevő személy a felhívásnak nem tesz eleget, a munkatárs jogosult a Termék átadását megtagadni. A felmerülő költségeket ilyenkor a Vásárló köteles viselni.
Házhozszállításkor hiánytalan és sérülésmentes kézbesítés esetén Vásárló köteles a Futár részére átvételi elismervényt aláírni, ennek hiányában a Termék nem hagyható Vásárlónál és az ismételt kikézbesítéssel felmerülő költségeket Vásárló köteles az Eladó írásbeli felhívására, haladéktalanul megfizetni.
Amennyiben a Futár által házhoz szállított vagy személyesen történő átvétellel kézbesített csomag megsérült, tartalma hiányos vagy hibás, a Vásárló köteles erről a Futárral, illetve az átvételi helyszín munkatársával részletes, minden tényre és körülményre kiterjedő jegyzőkönyvet felvenni és a kárigényt abban megjelölni. Ennek elmaradása esetén a Vásárló elveszti a jogát, hogy a Termék sérült, hibás vagy hiányos mivolta miatt szavatossági jogokat érvényesítsen az Eladóval szemben.

Az Eladó bizonyos esetekben (különös tekintettel a magas értékű Megrendelésekre) fényképeket készíthet a Megrendelésről (a csomag tartalmáról és a termékek állapotáról) a Futárnak történő átadás előtt, melyek kizárólag panasz esetén kerülhetnek felhasználásra.

Csomagautomatába történő kézbesítés: Eladó a Terméket a Vásárló által kijelölt csomagautomatába juttatja el.
A kézbesítésről és az átvétel lehetőségéről a Vásárló – az automata-üzemeltető által küldött – automatikus rendszerüzenet útján kerül értesítésre mobiltelefonszámra történő sms küldés útján, melyben megkapja a rekesz kinyitásához szükséges kódot is. Vásárló köteles gondoskodni róla, hogy az sms-ben található kód ne kerüljön illetéktelen személy birtokába. Az ennek elmulasztásából eredő károkért Eladó nem vállal felelősséget.
A Vásárló a Terméket a kézbesítésről szóló értesítéstől számított 3 napig veheti át a Csomagautomata helyszínéül szolgáló bevásárlóközpont/üzlet nyitvatartási idején belül, melyről Vásárló köteles előzetesen tájékozódni.
Amennyiben Vásárló a fenti határidőn belül a Terméket nem veszi át, úgy az automata-üzemeltető a Terméket az Eladónak visszaszállítja és Vásárló köteles az Eladó ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségeit az Eladó írásbeli felhívására, haladéktalanul megfizetni.
A Termék (akár Futár általi, akár csomagautomatából történő, akár személyes átvétellel történő) kézbesítésekor a Vásárló köteles a csomagot megvizsgálni, illetve az átvett Termékeket tételesen ellenőrizni.
Amennyiben a csomagautomatába kézbesített csomag megsérült, tartalma hiányos vagy hibás, a Vásárló köteles erről az Eladót haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül írásban értesíteni a kárigény bejelentésével együtt. Ennek elmaradása esetén a Vásárló elveszti a jogát, hogy a Termék sérült, hibás vagy hiányos mivolta miatt szavatossági jogokat érvényesítsen az Eladóval szemben.

VI. Szolgáltatás és termék értékelés

Az IdeaDecor oldalán lehetőség van arra, hogy a Vevő/a holnap látogatója (a továbbiakban együttesen Vevő) értékelje a szolgáltatást, termékeket.
Amennyiben az értékelést a Vevő elküldi, tudomásul veszi, hogy annak tartalmáért kizárólag az értékelést elküldő Vevő felelős az értékelésért és annak tartalmáért az IdeaDecor semmilyen (sem jogi, sem anyagi) felelősséget nem vállal.

 

Az értékelés során a Vevő vállalja/kijeleneti/ betartja az alábbi szabályokat:
-kizárólag a saját maga által írt értékelést küldi el, mely nem sérti más szellemi alkotáshoz való jogát,
-a vevő az értékelésben írtak vonatkozásában lemond minden szellemi alkotáshoz fűződő-, ill. egyéb jogáról,
-kizárólag olyan értékelést ír, amely személyes tapasztalatán alapul,
-elmúlt 18 éves
-az értékelésben foglaltak nem sértik az ÁSZF rendelkezéseit, és más természetes-, és jogi személyek jogait.

Vevő nem tehet közzé olyan értékelést:
-amelyről tudja, hogy hamis, pontatlan és félrevezető,
-amely nyelvezete sértő, trágár, vagy diszkriminatív,
-amely szerzői jogot, szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot, személyiségi jogot vagy harmadik személy jogát sérti,
-amely jogszabályba ütközik,
-amely rágalmazó, sértő, gyűlölködő, mást faji, vallási hovatartozásában sértő, fenyegető, zaklató,
-amely más honlapot reklámoz, információt, e-mail címet, telefonszámot, egyéb elérhetőséget tartalmaz,
-amely számítógépes vírust, káros számítógépes programot tartalmaz,
-más értékelést beküldő személyt kritizál,
-amely veszélyezteti, fenyegeti vagy sérti más személy vagy vagyontárgy biztonságát,

 

Az értékelés közzétételével a Vevő vállalja, hogy amennyiben az értékelés közzétételére vonatkozó szabályainkat, szerződési feltételinket, vagy a hatályos jogszabályokat megsérti úgy akár az eladónak akár más személynek, az értékelés közzétételéből eredő bárminemű kárát, követelését megtéríti, illetve kielégíti.

 

Az egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy minden elküldött szöveges és fényképes értékelést az általa üzemeltett honlapokon és egyéb akár digitális akár nyomtatott termék-ismertetőjében szabadon, korlátozás nélkül felhasználja, ehhez az értékelés elküldésével a Vevő hozzájárul.

 

Az egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy minden elküldött értékelést a Vevő értesítése-, hozzájárulása nélkül bármikor saját belátása szerint részlegesen módosítsa, törölje, amennyiben az értékelés a jelen ÁSZF-be ill. a fentiek szerint körülírt értékelési szabályokba- vagy egyéb jogszabálya ütközik.

VII. Elállás, szavatosság, jótállás

1. Elállási jog
Az elállási vagy felmondási jog gyakorlása
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető, illetve jelen dokumentum mellékletében megtalálható nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Azonban a fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettség.

Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy postán maradóra feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
Az Eladó kifejezetten felhívja a Vásárló figyelmét, hogy NEM gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Megjegyzés
Tekintettel arra, hogy a Termékek túlnyomó része a fentiekben leírt, olyan termékek, melyek egyértelműen a fogyasztó (Vásárló) személyére szabtak, a Vásárlót ilyen esetben nem illeti meg elállási jog.

2. Kellékszavatosság
Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vásárló az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, melynek értelmében:

 1. a) a Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;
 2. b) ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás (vételár) arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a Szerződéstől (illetve annak a hibás teljesítéssel érintett részétől) is elállhat.
 3. c) A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló önálló jogként már nem érvényesítheti.
Ha a Vásárló és az Eladó közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.
Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek
Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

3. Termékszavatosság
A Termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – az VI.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik az Eladó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Vásárló a Termék Eladó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az Eladóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Az Eladó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Az Eladónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Eladóval szemben érvényesítheti.

4. Jótállás
Meghatározott esetben a Vásárlót jótállási jogával élhet. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek (például műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban – jelen pontban – együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.
A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Érvényesítési határidő
A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

 1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetés szerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok
A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.
Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.
Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:
– ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
– amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
– amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:
– az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
– a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
– a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
– amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

A jótállás és szavatossági jog
A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.
A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.
Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alóli mentesülése
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Továbbá, ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vásárló a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Megjegyzés
Az Eladó túlnyomó részt nem értékesít olyan terméket, melyek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

VIII. Vegyes rendelkezések

1. Panaszok kezelése
A Vásárló panasz esetén az Eladóhoz az alábbi elérhetőségeken tud panaszt benyújtani:
Szabó Zsolt egyéni vállalkozó
Székhely: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 33.
Telefon: +36300179951
Email: info@idea-decor.com
Az Eladó a Vásárló panasza esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el.

Fogyasztói jogvita esetén a Vásárló jogosult:
– a fogyasztóvédelmi hatóság eljárást kezdeményezni;
– a jogát bírósági úton érvényesíteni;
– a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye, avagy az Eladó székhelye, avagy a Vásárló erre irányuló kérelme alapján a kérelmében megjelölt másik békéltető testület eljárását kezdeményezni. Az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság és a békéltető testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF is tartalmazza.

 

Békéltető testület
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell
a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
a testület döntésére irányuló indítványt,
a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
Az Eladó nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

2. Adatkezelés
Az Eladó a Vásárlók, illetve a Webshop látogatóinak személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

3. Irányadó jog és illetékes bíróság
A jelen ÁSZF alkalmazásában a magyar jog az irányadó.
A Szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármely jogvita elintézésére a Felek alávetik magukat – járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyekben – a Bíróság illetékességének.

4. A Megrendelésekre a Megrendelés elküldése időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései az irányadók.

5. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa, mely változásokról kellő időben előre tájékoztatja a Webshop látogatóit, megjelölve az ÁSZF módosuló részeit is.

6. Szerzői jogok
A Webshop honlapján található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek, különösen a termékekre, Eladóra vonatkozó összes adat, leírás, illetve kép a fenti weboldalon és annak aloldalain látható formában az Eladó szellemi tulajdonát képezik.

7. Az Eladó és a Vásárló jogviszonyában írásbeli kommunikációnak számít az Eladó székhelyére és a Vásárló Megrendeléskor megjelölt számlázási címére küldött levél, illetve az Eladó jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt és a Vásárló Megrendeléskor rögzített e-mail címére küldött e-mail is.
A Szerződéssel kapcsolatban egymásnak megküldött, postai írásbeli értesítéseket közöltnek kell tekinteni, ha azt a címzettnek átvételi elismervénnyel bizonyíthatóan átadták, vagy a postára adást követő 5. napon, akkor is, ha a küldeményt a címzett jelen ÁSZF szerint irányadó címére igazoltan (ajánlott-tértivevényes levél formájában) feladták és a kézbesítés a címzettnek az érdekkörében felmerült okból („nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelzés miatt) nem volt kézbesíthető.

8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Melléklet - Jogorvoslati szervek

Illetékes fogyasztóvédelmi hatóság

Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala
Cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
Telefon: 06-1-896-5302
E-mail: fogyasztovedelem@13kh.bfkh.gov.hu

 

Békéltető testületi elérhetőségek

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Tel.: 76/501-525, 501-532
Fax: 76/501-538 Mobil: 70/7028-403,
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
Email: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 06-46-501-091, 501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Dr. Szendrei Andrea ügyfélkapcsolati koordinátor, békéltető testületi ügyintéző
Telefon: 06-22/510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: +36 36 416-660/105 mellék
Fax: +36 36 323-615
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Telefon: 20/373-2570

 

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
Telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422 fax: +36-72/507-152,
E-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

 

A Pest Megyei Békéltető Testület székhelye:
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703

 

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000
Fax: 06-82-501-046

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület
Elnök: Mátyás Tibor
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Mobil: 0630-6370-047
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Elérhetőség: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

A jelen ÁSZF 2021. február 01. napjától hatályos.

error: Content is protected !!
0
  0
  Kosarad