Adatvédelmi irányelvek

I. Az Adatkezelő adatai

Cégnév: Szabó Zsolt egyéni vállalkozó
Székhely: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 33.
Cégjegyzékszám/Bírósági nyilvántartási szám: 51835752
E-mail elérhetőség: info@idea-decor.com
Telefonszám: +36 30 0179951
(a továbbiakban: IdeaDecor)

II. Általános rendelkezések

Az IdeaDecor-nál tiszteletben tartjuk ügyfeleink, vevőink, megrendelőink, szolgáltatásaink felhasználóinak és a szolgáltatásaink iránt érdeklődők, valamint a képeken megjelenő egyéb érintettek (a továbbiakban: Érintettek)
magánszféráját. Az Érintettek által megadott valamennyi személyes adat az ajánlatunk/szolgáltatásunk minőségének javítását/jobbítását szolgálja. Az Érintettek személyes adatainak védelme és biztonsága különösen fontos az IdeaDecor számára. Az Érintettek személyes adatainak védelmét az IdeaDecor teljes üzleti folyamata alatt kiemelt ügyként kezeli. Munkatársaink kötelesek a személyes adatok bizalmas jellegének (titkosságának) megőrzésére és a vonatkozó adatvédelmi előírások betartására.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a GDPR 13. cikkének megfelelően tartalmazza, hogy az Érintettek mely személyes adatai kerülnek rögzítésre honlapunk látogatásakor, illetve szolgáltatásunk használata során, továbbá, hogy ezen személyes adatok miként kerülnek felhasználásra általunk. Jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre honlapunkon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az IdeaDecor semmilyen felelősséget nem vállal.

III. Az Érintettek személyes adatainak kezelése és feldolgozása

Amennyiben az Érintett meglátogatja honlapunkat, úgy webszolgáltatónk az alapértelmezett böngészési beállítások szerint, átmeneti jelleggel (ideiglenesen) eltárolja az Érintettek bizonyos személyes adatait, valamint honlapunk felkeresésének dátumát és a megrendelés időpontját. Ezen személyes adatok a törvényi előírásoknak megfelelően, a honlap használatának befejezését követően törlésre kerülnek. Fentieken túl a személyes adatok csak akkor kerülnek megőrzésre (tárolásra), ha az adatokat az Érintett szabad akaratából, önként, például megrendeléskor vagy a megrendeléshez kapcsolódó ügyintézés kezelése során vagy egy online pályázat keretében adta meg.

Az Érintettek rendeléskor feltöltött/elküldött képei kizárólag a megrendelő, illetve munkatársaink számára érhetőek el, harmadik személyek számára hozzáférhetővé kizárólag a megrendelő engedélyével tehetőek a képeit.
A megrendelés befejezését és kiszállítását követően az Érintettek képei megtartásra, majd a későbbiekben archiválásra kerülnek az esetleges panaszok, illetve utánrendelések feldolgozása (kezelése) érdekében. A megrendelőknek, ügyfeleknek, felhasználóknak bármikor lehetősége van arra, hogy az elküldött képei törlését kérjék a megrendelés teljesítését követően, ebben az esetben a képmások visszavonhatatlanul (helyreállíthatatlanul) törlésre kerülnek.

Egyéb adatkezelések
Az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Ilyen az esetleges rendezvényeinken, kiállításokon személyesen feliratkozók adatkezelése is.

A személyes adatok módosítására és törlésére a megjelölt e-mail címre kérelmet írva (info@idea-decor.com) van lehetőség.

IV. Adattovábbítás

Érzékeny adatok, mint például a címadatok, a fizetési módjaival kapcsolatos információk, a hitel/bankkártya adatok kizárólag titkosított kapcsolatokban (HTTPS / SSL) kerülnek továbbításra (átadásra) és biztonsági szervereken kerülnek tárolásra. Az elektronikus fizetési folyamatot a Barion cég bonyolítja.

Ügyfélszolgálatunk magas fokú rendelkezésre állásának (elérhetőségének) biztosítása érdekében, alkalmanként külső szolgáltatók támogatnak minket. A külső szolgáltatók nyilatkozatot tesznek arról, hogy az IdeaDecor által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, továbbá az IdeaDecor felülvizsgálhatja a rendelkezések betartását, hogy az adatvédelmi követelmények teljes mértékben teljesüljenek.

A kifizetések feldolgozásához/lebonyolításához, a szükséges fizetési adatokat átadjuk (továbbítjuk) a fizetéssel megbízott hitelintézetnek és adott esetben általunk megbízott pénzforgalmi szolgáltatóknak vagy az Érintett által a megrendelés során kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatónak.

A személyes adatok állami hatóságokhoz történő továbbítása csak a kötelező jogszabályok keretében történik. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az IdeaDecor a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Kifejezett hozzájárulása nélkül a személyes adatai nem kerülnek felfedésre (nyilvánosságra hozatalra) harmadik (magán) személyekkel szemben.

V. A célhoz kötöttség elve

Az Érintettek által megadott személyes adatokat a megrendelés teljesítéséhez és feldolgozásához használjuk fel. Az Érintettek személyes adatai a mindenkori, hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően, kizárólag az adott adatkezeléssel összefüggő céllal és a jogos üzleti érdekek védelme érdekében, különösen a weboldalak technikai adminisztrációjához kerülnek felhasználásra.

Az Érintettek személyes adatait (például név, email, postai cím, telefonszám) kizárólag akkor használjuk fel termékekkel kapcsolatos közvélemény-kutatásra, valamint marketingcélokra (esetleges köszönő ajándékok, promóciós termékek postai úton történő kiküldésére), amennyiben az Érintett ehhez előzetesen hozzájárulását adta (például a megrendelési folyamat során), azzal, hogy az Érintett bármikor jogosult hozzájárulásának visszavonására.

VI. Telefonhívásokkal kapcsolatos adatkezelés

Az IdeaDecor külön call centert nem üzemeltet, azonban ügyfeleinknek lehetőségükben áll a megadott telefonszámok bármelyikén kapcsolatba lépni kollégáinkkal információszerzés céljából.
Az IdeaDecor a hívásokat nem rögzíti, a beszélgetés során elhangzottak kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek és személyes, illetve fizetéssel kapcsolatos adatokat nem áll módunkban kiadni, továbbá árajánlatkérést, megrendelést, panaszkezelési igényt is kizárólag elektronikus úton, írásban van módunkban kezelni.

VII. Adatfeldolgozás

Az IdeaDecor szolgáltatásainak biztosítása érdekében adatfeldolgozókat (más cégeket és magánszemélyeket) bíz meg a feladatok elvégzésével, például a termékek (árucikkek), kiszállításával és házhoz szállításával. Ezen adatfeldolgozók azon személyes adatokhoz férhetnek hozzá, amelyek a feladatuk teljesítéséhez szükséges.

Ezeket a személyes adatokat kizárólag a feladataik elvégzése céljából használhatják fel. Az adatfeldolgozók az Érintettek személyes adatainak kezelését oly módon kell, hogy végezzék, amely megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. Ennek érdekében az IdeaDecor az adatfeldolgozókkal fennálló szerződéses jogviszonya során arra törekszik, hogy kiemelt figyelmet fordítson az adat- és titokvédelmi előírások betartatására. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az IdeaDecor-ral kötött szerződés alapján, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Az IdeaDecor az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhely- illetve szerverszolgáltató
Teratorium Online Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV/151
Cégjegyzékszám: 01-09-936866
Email: info@teratorium.hu

Futárszolgálat
GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Email: managementgroup@gls-hungary.com

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Email: ugyfelszolgalat@posta.hu

Személyes átvételi pont
IdeaDecor Iroda és Bemutatóterem (telephely)

Elektronikus fizetési rendszer szolgáltató
Barion Payment Zrt.
Székhely: H-1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
Email: barion@barion.com

Számlázásirendszer szolgáltató
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Email: info@szamlazz.hu

Vevői értékelési rendszer szolgáltató
CUSTOMER REVIEWS LTD. (Registered in England & Wales)
Székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England WC2H 9JQ
Cégjegyzékszám: 11364361
Web: cusrev.com
Email: support@cusrev.com 

VIII. Hírlevél

Amennyiben az Érintett feliratkozik és regisztrál hírlevelünkre, úgy az e-mail címét hírlevél küldés céljából használjuk mindaddig, amíg az Érintett nem iratkozik le a hírlevélről. A hírlevélről történő leiratkozás bármikor lehetséges, és ez a hírlevélnek egy erre szolgáló linkjén keresztül teljesíthető. A hatályos adatvédelmi előírások értelmében az Érintettnek joga van a tárolt adatairól ingyenes tájékoztatást kérni, valamint joga van az adatok helyesbítését, zárolását, illetve törlését kérelmezni.

IX. Sütik használata

Annak érdekében, hogy vonzóvá tegyük honlapunkat (annak meglátogatását) és bizonyos funkciók használatát lehetővé tegyük, a különböző oldalakon úgynevezett cookie-kat használunk (ezek használatát honlapunkra lépéskor fogadhatja el). Ezek kis szöveges fájlok, amelyek a honlap felhasználójának számítógépén elhelyezésre kerülnek. Az általunk használt cookie-k egy része törlésre kerül a böngésző munkamenet befejezése után, azaz a böngésző bezárása után (úgynevezett munkamenet cookie-k). Más cookie-k ott maradnak a számítógépén, és lehetővé teszik számunkra vagy partnervállalataink számára, hogy felismerjék böngészőjét a következő látogatás alkalmával (tartós cookie-k). Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjain alapszik. Beállíthatja akként a böngészőt, hogy tájékozódjon a cookie-k elhelyezéséről továbbá a cookie-k elfogadását bizonyos esetekben vagy általánosságban kizárja. A cookie-k elfogadásának hiánya korlátozhatja a funkciókat.

Névtelen felhasználói adatok gyűjtése
Általában szerverek segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését.
Ezen a weboldalon az Adobe Systems Inc. (http://adobe.com), a Google Inc. (Google Remarketing és Analytics, http://www.google.com/analytics/) és a Hotjar (https:// www.hotjar.com/) webes elemzési technológiájával marketing és optimalizálási céllal gyűjtenek és tárolnak személyes adatokat, azonban név szerint nem azonosítják a felhasználókat, az adatokat a felhasználói profilok álnevesítését követően használják a látogatók viselkedésének elemzésére (mi iránt érdeklődnek), szolgáltatásaink minősége javításának és az igényeknek megfelelő kialakításának értékelésére. Ezek olyan rövidebb szövegfájlok, amelyeket helyben tárolnak a webhely látogatójának számítógépén, és így amennyiben ismét felkeresi weboldalunkat, weboldalunk megismeri honlap látogatóját. Az álnév alatti felhasználói profilok nem kerülnek egyesítésre (összekapcsolásra) az álnév hordozójával kapcsolatos személyes adatokkal az érintett személy konkrét, kifejezett hozzájárulása nélkül.

További információk a felhasználási feltételekről és az adatvédelemről itt találhatóak:
Google Inc.: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy/

X. Közösségi Média

Oldalainkon a Facebook, Instagram oldalunkra, illetve a YouTube-ra mutató ikonokat találsz. Weboldalunkon gombokat helyeztünk el, hogy a tartalmakat egyszerűbben tudd megosztani a közösségi média oldalakon. Ha rákattintasz bármelyik ikonra akkor olyan weboldalakra jutsz, ahol személyes adataidat tárolják és az adatokat továbbítják EU-n kívüli országokba is. Ezeket az oldalakat csak regisztráció és bejelentkezés után használhatod és az itt zajló adatkezelésre nincs ráhatásunk. Mielőtt ezekre az oldalakra navigálsz, tájékoztató ablakban figyelmeztetünk az adatkezelés tényére és a kezelt adatok kategóriáit is megismerheted.

Az egyes oldalak adatkezelési szabályairól itt olvashatsz (angol nyelven):
Facebook: http://wwww.facebook.com/about/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
YouTube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

IdeaDecor néven Facebook és Instagram oldalt működtetünk.

Ha oldalainkkal bármilyen módon kapcsolatba kerülsz (ide tartozik az is, ha megnézed az oldalt) akkor az oldalak elemzik a látogatásod adatait. Bővebb információt ezekről az adatkezelésekről a fenti tájékoztatókban találsz.

XI. Az adatkezelés biztonsága

Az IdeaDecor megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy biztonsági eljárásaink folyamatosan felülvizsgálatra kerüljenek a technológiai fejlődéssel összhangban.

XII. Érintett jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan az Érintettnek meghatározott jogai vannak a GDPR rendelkezéseivel összhangban:

1. Az érintett hozzáférési joga (tájékoztatáshoz való jog)
Jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, akkor jogosult arra, hogy a GDPR 15. cikkében felsorolt információkról felvilágosítást kérjen.

2. A helyesbítéshez és a törléshez való jog
Jogosult kérni a rá vonatkozó pontatlan/téves személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését és adott esetben kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését. Jogosult kérni személyes adatainak azonnali törlését, feltéve, hogy a GDPR 17. cikkében részletezett valamely ok – például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték – fennáll.

3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben a GDPR 18. cikkében meghatározott előfeltételek fennállnak, például, ha tiltakozott az adatkezelés ellen, egy esetleges vizsgálat időtartamára.

4. Az adathordozhatósághoz való jog
Meghatározott estekben, amelyek a GDPR 20. cikkében kerültek felsorolásra, joga van ahhoz, hogy személyes adatait strukturált (tagolt), elterjedt, és géppel olvasható formátumban megkapja, illetve, hogy ezeket az adatokat egy harmadik személynek továbbítsa (átadja).

5. A tiltakozáshoz való jog
Saját helyzetével kapcsolatos okból joga van arra, hogy azon adatkezelés ellen bármikor tiltakozzon, amely a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontján alapszik (jogos érdekek megőrzésével kapcsolatos adatkezelés). Személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha adatkezelés tekintetében bizonyítható, kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, amelyek az érintett érdekeivel, jogaival, és szabadságaival szemben elsőbbséget élveznek, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

XIII. Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati kioktatás

Amennyiben úgy érzi az Érintett, hogy az IdeaDecor megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@idea-decor.com email címen vagy a dokumentum végén megadott elérhetőségek bármelyikén, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Bírósági jogorvoslat
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az IdeaDecor-ral szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Hatóság eljárása
Az Érintett panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 01 3911400
Fax: +36 01 3911410
Honlap: http://naih.hu

Adatvédelmi kapcsolattartó
Ha további adatvédelemmel kapcsolatos kérdései volnának hozzánk, kérjük, forduljon kollégánkhoz bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Adatvédelmi kapcsolattartó neve: Hári-Szabó Katinka Miléna
Cím: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 33. II. emelet 7-es ajtó
E-mail elérhetőség: info@idea-decor.com

2021.02.01.

error: Content is protected !!
0
    0
    Kosarad